Особливості розслідування введення в оману суду або іншого уповноваженого органу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів в умовах воєнного стану : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 178-181
Abstract
У тезах доповіді зазначено, що особливості розслідування введення в оману суду залежать від типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування, тактики проведення окремих слідчих дій. Знання слідчим вказаних особливостей дозволить ефективно протидіяти таким кримінальним правопорушенням.
The abstracts of the report state that the specifics of the investigation of misleading the court depend on the typical investigative situations of the initial stage of the investigation, the tactics of individual investigative actions. Knowledge of the specified features will allow investigators to effectively counter such criminal offenses.
В тезисах доклада отмечено, что особенности расследования введения в заблуждение суда зависят от типичных следственных ситуаций начального этапа расследования, тактики проведения отдельных следственных действий. Знание следователем указанных особенностей позволит эффективно противодействовать таким уголовным правонарушениям.
Description
Книженко, С. О. Особливості розслідування введення в оману суду або іншого уповноваженого органу / Світлана Олександрівна Книженко, Ксенія Сергіївна Котлубаєва // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів в умовах воєнного стану : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 178-181.
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, введення в оману суду або іншого уповноваженого органу, розслідування кримінальних правопорушень, misleading the court or other authorized body, введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа, расследование уголовных правонарушений, investigation of criminal offences
Citation