KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2020, № 1 (22)

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2020, № 1 (22)

 

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2020. - № 1 (22). - 252 с. - ISSN 2304-4756.

Recent Submissions

 • Шабельніков, С. К.; Shabelnikov, S. K. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 234-245, 2020)
  Досліджено природу кримінологічного законодавства. Під ним запропоновано розуміти міжгалузеву мережу нормативно-правових актів та їх положень, що регулюють суспільні відносини у сфері протидії злочинності шляхом визначення ...
 • Кожушко, С. О.; Kozhushko, S. O. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 224-233, 2020)
  У статті досліджена природа злочинності в сфері оборонно-промислового комплексу України. Встановлено, описаний її міжгалузевий характер, пояснено ознаки стійкості, інстітуціоналізірованності. Визначено функціональна структура ...
 • Мар'єнко, Л. М.; Marienko, L. M. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 215-223, 2020)
  Описано сучасний стан загроз і насильства по відношенню до суддів в Україні на підставі базових кримінологічних показників рівня, динаміки, структури та ключових ознак особистості злочинця. Виявлено, що абсолютна більшість ...
 • Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3501-5021; Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 192-196, 2020)
  Стаття присвячена окремим практичним аспектам кваліфікації кримінальних злочинів проти прав неповнолітніх. Наведено скорочений аналіз основних дефініцій і нормативно-правових актів, що визначають ознаки складів злочинів ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 176-182, 2020)
  Аналіз кримінального законодавства свідчить, що перелік покарань, що застосовуються до неповнолітніх, у порівнянні з особами, які досягли повноліття, істотно обмежений. Акцентовано увагу на негативну тенденцію, згідно з ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 160-166, 2020)
  Порушено питання про роль кримінологічної науки в практиці протидії злочинності. Визначено основні форми впровадження результатів кримінологічних досліджень та окреслено проблеми, що виникають у зв'язку із здійсненням цієї ...
 • Денисов, С. Ф.; Denysov, S. F. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 152-159, 2020)
  Проаналізовано сучасні підходи до визначення поняття особистості злочинця. Виявлено характерні ознаки розуміння поняття особистості в педагогіці, психології та соціології, а також зі суміжними з кримінології кримінальним, ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 140-151, 2020)
  У статті описані теоретичні передумови дослідження ресентимента. Виявлено та характеризована його природа як елемента політики ідентичності та антропологічної константи, особливою формою реалізації потреби в приналежності. ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 131-139, 2020)
  Між наркокартелями і звичайними компаніями багато спільного - від труднощів в управлінні персоналом до ризиків, пов'язаних з діяльністю інтернет-магазинів. Але особливо важливим є те, що часто всі спроби придушити ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 123-130, 2020)
  Шляхом аналізу Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» узагальнено заходи запобігання та протидії дискримінації відповідними суб'єктами. На основі цього і результатів попередніх дослідників ...
 • Носач, А. В.; Nosach, A. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 116-122, 2020)
  Визначено основні профілактичні заходи, які слід застосовувати на індивідуальному рівні щодо осіб, які виявили намір вчинити злочин проти державного суверенітету чи інші суспільно небезпечні діяння, які безпосередньо ...
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 107-115, 2020)
  Стаття присвячена деконструкції і криминологическому аналізу кримінального радикалізму. Останній визначено як соціокультурний феномен, що полягає в особливому, інтегративно-опозиційному поєднанні наративів, дискурсу, ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 100-106, 2020)
  Проаналізовано основні внутрішні загрози економічній безпеці країни. Досліджено причини їх виникнення та сутність. Запропоновано комплексне бачення кримінологічної моделі загроз економічної безпеки. Зроблено висновок про ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 92-99, 2020)
  Соціокультурні процеси сьогодення настільки динамічні, що їх констатація, а тим більше детальний розгляд, вимагають вироблення нових поглядів на вивчення деяких аспектів традиційних кримінологічних проблем. Через складність ...
 • Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 82-91, 2020)
  Визначено сутність норми про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, проаналізовано законодавчі ініціативи щодо зміни і ...
 • Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 72-81, 2020)
  Стаття присвячена аналізу історичного розвитку кримінально-правових норм, що забезпечують охорону права людини на таємницю кореспонденції в Україні. Формуванню цієї інституції кримінального права, виробленні конкретних ...
 • Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 64-71, 2020)
  Розглянуто особливості суб'єктивних ознак безгосподарчого використання земель. Визначено, що більшу суспільну небезпеку представляють злочини проти довкілля, що здійснюються посадовими особами. Причиною деградації грунтів ...
 • Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 57-63, 2020)
  У статті розглянуто окремі питання кваліфікації незаконного проведення абортів, таких як тривалий розлад здоров'я, безплідність або смерть потерпілої. розмежовані склади злочинів, передбачених ст. 134 КК України, ст. 121 ...
 • Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 48-56, 2020)
  Розглянуто питання про становлення в чинному кримінальному законі такого спеціального суб'єкта злочину, як «службова особа». Досліджено зміст поняття «службова особа», виділені його специфічні ознаки. На підставі існуючих ...
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 35-47, 2020)
  Здійснено системний аналіз кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти статевої свободи та недоторканості особистості в контексті змін, внесених до розділу IV Особливої ​​частини КК України в 2017-2019 роках. ...

View more