KhNUIAIR ISSN 2524-0501

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Зараз показуємо 1 - 18 з 18

Нові надходження

Документ
До питання про визначення адміністративно-юрисдикційних проваджень
(Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 116-120, 2010) Іщук, О. С.; Ishchuk, O. S.
Розглянуто проблемні питання визначення поняття адміністративно-юрисдикційних проваджень. Досліджено їх правову природу та види, висловлено погляди автора щодо їх формулювання.
Документ
Ефективність спеціалізованих фізичних програм у професійній підготовці поліцейських в умовах воєнного стану в Україні
(Видавець і виготовлювач Національної академії Національної гвардії України майдан Захисників України, 3, м. Харків-1, 61001. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4794 від 24.11.2014 р., 2024-03-21) Шевченко, Ігор; Макарова, Олена; Висоцький , Максим
У зв'язку з нестабільною політичною ситуацією та можливістю воєнного стану в Україні, питання ефективності спеціалізованих фізичних програм у професійній підготовці поліцейських набуває особливої актуальності. Дана дослідницька робота спрямована на аналіз впливу таких програм на фізичну підготовку поліцейських у умовах можливого воєнного конфлікту та розробку рекомендацій з їх оптимізації. Дослідження передбачає аналіз існуючих програм, враховуючи специфіку воєнного стану, та порівняльний аналіз їх ефективності в умовах кризи. Очікується, що результати дослідження допоможуть вдосконалити підготовку поліцейських та підвищити їхню готовність до дій в умовах надзвичайних ситуацій.
Документ
Вплив фізичної підготовки на психоемоційний стан співробітників силових структур України
(Видавець і виготовлювач Національної академії Національної гвардії України майдан Захисників України, 3, м. Харків-1, 61001. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4794 від 24.11.2014 р., 2024-03-21) Ляшко, Діана; Джафарова, Олена
Актуальність питання впливу фізичної підготовки на психоемоційний стан працівників силових структур України очевидна в контексті сучасних викликів та загроз безпеці. Однією з ключових складових успішної діяльності силових структур є психологічна стійкість та здатність до стресоустойчивості персоналу. Фізична підготовка, безперечно, має вплив на фізіологічний та психологічний стан особистості, забезпечуючи здоров'я, енергію та підвищену стійкість до стресу. В той же час, недостатня фізична активність може призводити до загострення психічних проблем, таких як депресія, тривога та ризик вигорання. Таким чином, дослідження впливу фізичної підготовки на психоемоційний стан працівників силових структур має важливе значення для підвищення ефективності їх діяльності та забезпечення національної безпеки.
Документ
Психофізична стійкість поліцейських у воєнний час: Роль фізичної підготовки
(Видавець і виготовлювач Національної академії Національної гвардії України майдан Захисників України, 3, м. Харків-1, 61001. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4794 від 24.11.2014 р., 2024-03-21) Ляшко, Діана; Джафарова, Олена
У даній роботі досліджується роль фізичної підготовки у формуванні психофізичної стійкості поліцейських під час воєнних конфліктів. Проведено аналіз впливу фізичних тренувань на психічний стан та загальну готовність правоохоронців до дій у стресових ситуаціях. Досліджено методики фізичної підготовки, спрямовані на зміцнення фізичного здоров'я та психічної стійкості особового складу поліції. Результати дослідження свідчать про значний позитивний вплив систематичних фізичних навантажень на загальний рівень психофізичної стійкості поліцейських під час воєнних дій.
Документ
Особливості механізму системи управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України
(Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 112-116, 2010) Довгань, О. І.; Dovhan, O. I.
Розглянуто механізм запровадження системи управління якістю в діяльність ОВС України з врахуванням можливостей задоволення потреб населення. Визначено особливості стадій та етапів формування системи управління якістю, що обумовлені специфічними завданням ОВС та їх місцем в системі державних органів.