KhNUIAIR ISSN 2524-0501

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Нові надходження

Документ
Особливості використання генеративного штучного інтелекту для вирішення завдань пошуку інформації
(Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 17-19, 2023) Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620
Наведено основні напрями використання ChatGPT у розвідувально-аналітичній роботі.
Документ
Забезпечення доступу до адміністративного правосуддя в умовах воєнного стану
(Соціальне право. - 2022. - № 2. - С. 66-72, 2022) Тихонова, Д. С.; Tihonova, D. S.
Визначено, що умови воєнного стану можуть вплинути на доступ до адміністративного правосуддя, оскільки військові дії можуть змінити нормальний порядок життя та функціонування правосуддя. У зв'язку з цим, умови воєнного стану можуть призвести до обмеження прав та свобод громадян, зокрема, їх права на доступ до суду. Окреслено, що умови воєнного стану можуть супроводжуватися різними обмеженнями, такими як обмеження свободи переміщення, обмеження свободи слова та інших конституційних прав. Однак, конституційні права та свободи громадян можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених законом, і тільки в міру необхідності для захисту державної безпеки та порядку. У разі введення в дію режиму воєнного стану, законодавство може передбачати особливості щодо доступу до адміністративного правосуддя. Наприклад, суди можуть працювати за скороченим режимом або можуть бути перенесені до інших місць. Однак, незалежність та об'єктивність судової влади має залишатися незмінною, навіть в умовах воєнного стану. Зазначено, що воєнний стан не може бути використаний як виправдання для порушення прав громадян або обмеження їх доступу до адміністративного правосуддя без вагомих підстав. У разі порушення прав громадян в умовах воєнного стану, вони мають право на захист своїх прав та можуть звертатися до відповідних органів зі скаргою чи зверненням.
Документ
Вплив воєнного стану на розгляд адміністративних судових справ
(Соціальне право. - 2022. - № 3. - С. 35-42, 2022) Тихонова, Д. С.; Tihonova, D. S.
Досліджено та встановлено вплив військового стану на адміністративне судочинство в сьогоденних реаліях. Виділено поточний процес змін, як в правовому регулюванні адміністративного судочинства так і можливостей її реалізації державою. Окреслено межі правового регулювання реалізації адміністративного судочинства в умовах воєнного стану, які вироблені в Україні. Зазначено, що введення воєнного стану може мати вплив на розгляд адміністративних судових справ та на здійснення права на справедливий судовий процес. Проте це залежить від того, які саме заходи були введені та в якій мірі вони впливають на здійснення прав громадян. З’ясовано, що в умовах воєнного стану конституційне право людини на судовий захист не може бути обмеженим, а гарантії щодо оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень державою повинні бути забезпечені. В теперішній час режим роботи кожного конкретного суду, отже й адміністративних судів визначається індивідуально. Відповідно діяльність та робота суду залежить від того, яка ситуація склалась в конкретному регіоні, де розташований суд.
Документ
Поняття та склад дисциплінарного проступку поліцейських
(Соціальне право. - 2018. - № 3. - С. 114–118, 2018) Жеребцов, Д. Є.; Zherebtsov, D. Ye.
Досліджено поняття та склад дисциплінарного проступку поліцейських. Надано пропозиції з удосконалення теоретичних положень трудового права стосовно поняття та складу дисциплінарного проступку поліцейських. Рекомендується у Законі України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» чітко визначити: по-перше, перелік дій, які підривають авторитет поліції; по-друге, дисциплінарні стягнення, які будуть застосовуватися за те чи інше протиправне діяння поліцейського
Документ
Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні: проблеми теорії та практики : монографія
(Харків : Панов, 2020. - 576 с., 2020) Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673
Монографію присвячено вивченню і розв’язанню теоретикоприкладних проблем, пов’язаних із застосуванням запобіжних заходів. У роботі крізь призму правозастосовних реалій розкрито сутність та порядок застосування неізоляційних та ізоляційних запобіжних заходів. На підставі комплексного дослідження чинного кримінального процесуального законодавства виявлено недоліки правового регулювання процесуального порядку застосування запобіжних заходів та запропоновано шляхи їх усунення. Видання адресоване фахівцям у сфері кримінального процесу, викладачам, ад’юнктам, аспірантам, студентам і курсантам вищих юридичних навчальних закладів, а також юристампрактикам.