KhNUIAIR ISSN 2524-0501

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Нові надходження

Документ
Процес запровадження стандартів НАТО під час воєнного стану в Україні
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 397-400, 2023) Горпиненко, Д. О.; Horpynenko, D. O.; Балац, А. О.; Balats, A. O.; Толкачов, С. М.; Tolkachov, S. M.; Зуров, Ф. Ф.; Zurov , F. F.; Назаренко, О. М.; Nazarenko , O. M.
Зазначено, що впровадження стандартів НАТО в Україні є важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни та підвищенні довіри до неї на міжнародному рівні. Проте, цей процес супроводжується проблемами, які потребують вирішення. Однією з найбільших проблем є фінансові витрати на модернізацію зброї та техніки, а також на підготовку особового складу армії. Для вирішення цього питання потрібно залучати додаткові фінансові ресурси, які могли б бути виділені з бюджету держави.
Документ
Удосконалення навичок із надання невідкладної медичної допомоги майбутніми офіцерами Національної поліції з урахуванням особливостей воєнного стану
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 382-385, 2023) Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; Лукін, Б. П.; Lukin, B. P.; Кубишкіна, В. О.; Kubyshkina , V. O.
Розглянуто ключові аспекти, направленні на вдосконалення навичок поліцейських тактичної медицини. Проведено аналіз нормативної бази, шо закріплює основні положення надання домедичної допомоги поліцейськими, визначено алгоритм надання допомоги в умовах бойового зіткнення.
Документ
Особливості організації практичних занять поліцейських за формою квестових завдань з урахуванням умов воєнного стану
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 378-381, 2023) Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; Колісніченко, В. В.; Kolisnichenko, V. V.; Головешко, О. В.; Holoveshko, O. V.
Розглянуто особливості організації практичних занять поліцейських за формою квестових завдань з урахуванням умов воєнного стану. Встановлено напрямки діяльності правоохоронців на деокупованих територіях. Запропоновано шляхи вдосконалення організації алгоритмів дій поліцейських з урахуванням умов сьогодення, серед яких використання засобів аеророзвідки, орієнтування на місцевості, дії малих оперативних груп в міській забудові, та лісистій місцевості.
Документ
Значення спортивно-масової роботи в системі військово-патріотичного виховання курсантів ЗВО МВС України
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 374-377, 2023) Боровик , М. О.; Borovyk, M. O.; Забора, А. В.; Zabora, A. V.; Семко , У. Р.; Semko, U. R.
Розглянуто питання визначення поняття військово-патріотичного виховання. Висвітлено особливості патріотичного виховання молоді в розвинутих країнах світу. Проведено аналіз національного законодавства в сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Встановлено взаємозв’язок спортивно-масової роботи з військово-патріотичним вихованням молоді, проаналізовано стан спортивно-масової роботи в ХНУВС в умовах воєнного стану. Запропоновано напрямки з реалізації Концепції військово-патріотичного виховання в МВС України.
Документ
Забезпечення особистої безпеки поліцейського у випадках реагування на протиправні дії з радіоактивними матеріалами
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 370-374, 2023) Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; Колєсніков, В. В.; Koliesnikov, V. V.; Кізлевич, В. В.; Kizlevych, V. V.
Проаналізовано шляхи вдосконалення особистої безпеки поліцейських під час реагування на правопорушення з радіоактивними матеріалами. Розглянуто юридичний склад правопорушень з радіоактивними матеріалами. Встановлено ключові поняття, що охоплює термін радіоактивні матеріали. Визначено компоненти особистого захисту від зовнішніх та внутрішніх джерел іонізуючого випромінювання.