Публікація:
Деякі можливості судово-криміналістичних досліджень у кримінальних провадженнях, розпочатих у зв’язку із вчиненням посягань відносно правоохоронців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Гусєва, В. О.
Husieva, V. O.

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.-полілогу (м. Харків, 15-16 квіт. 2021 р.). – Харків: Право, 2021. – С. 143-145

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Визначено типові види та можливості судово­-криміналістичних експертиз й інших досліджень, які призначаються для з’ясування обставин, що підлягають встановленню під час розслідування кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності.
We have identifed typical types of forensic examinations and other researches appointed for clarifying circumstances that should be established while investigation of criminal offenses against the authority of public authorities in the feld of law enforcement.
Определены типичные виды и возможности судебно-­криминалистических экспертиз и других исследований, назначаемых для выяснения обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании уголовных правонарушений против авторитета органов государственной власти в сфере правоохранительной деятельности.

Опис

Гусєва, В. О. Деякі можливості судово-криміналістичних досліджень у кримінальних провадженнях, розпочатих у зв’язку із вчиненням посягань відносно правоохоронців / В. О. Гусєва // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.-полілогу (м. Харків, 15-16 квіт. 2021 р.) / М-во юстиції України, Нац. наук. центр «Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса». – Харків: Право, 2021. – С. 143-145.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне правопорушення, судово­-криміналістична експертиза, психофізіологічне дослідження, поліграф, criminal offense, forensic examination, psychophysiological research, polygraph, уголовное правонарушение, судебно­-криминалистическая экспертиза, психофизиологические исследования, полиграф

Бібліографічний опис