Публікація:
Деякі аспекти використання спеціальних знань під час проведення слідчих (розшукових) дій в реаліях реформування правоохоронних органів Украіни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Гусєва, В. О.
Husieva, V. O.
Безсонна, Т. Ф.
Bezsonna, T. F.

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Юридична практика в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Арад, Румунія, 25-26 січ. 2019 р.)

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Розглянуто окремі аспекти використання спеціальних знань під час проведення слідчих (розшукових) дій в сучасних умовах реформування правоохоронних органів Украіни.
Some aspects of the use of special knowledge during the conduct of investigative (search) actions in the current conditions of reforming the law enforcement agencies of Ukraine are considered.
Рассмотрены отдельные аспекты использования специальных знаний при проведении следственных (розыскных) действий в современных условиях реформирования правоохранительных органов Украины.

Опис

Гусєва, В. О. Деякі аспекти використання спеціальних знань під час проведення слідчих (розшукових) дій в реаліях реформування правоохоронних органів Украіни / Гусєва В. О., Безсонна Т. Ф. // Юридична практика в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Арад, Румунія, 25-26 січ. 2019 р.) / Західн. ун-т імені Васіле Голдіш . - 2019.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, використання спеціальних знань, слідчі (розшукові) дії, спеціальні знання, специальные знания, использование специальных знаний, следственные (розыскные) действия, special knowledge

Бібліографічний опис