Рейтингова оцінка як показник професійної придатності займаній посаді державного службовця

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Форум права. - 2008. - № 3. – С. 88-92
Анотація
Розкрито актуальність запровадження рейтингової оцінки як основного показника рівня професіоналізму державних службовців при проведенні ротації.
Actuality of input of rating estimation is exposed as a basic index of level of professionalism of civil servants during conducting of rotary press.
Раскрыта актуальность внедрения рейтинговой оценки как основного показателя уровня профессионализму государственных служащих при проведении ротации.
Опис
Височина, О. В. Рейтингова оцінка як показник професійної придатності займаній посаді державного службовця [Електронний ресурс] / О. В. Височина // Форум права. – 2008. - № 3. – С. 88-92. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008- 3/08vevpds.pdf.
Височина О. В. "Рейтингова оцінка як показник професійної придатності займаній посаді державного службовця." Форум права3 (2008): 88-92.
Ключові слова
Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, державні службовці, государственные служащие, професійна придатність, профессиональная пригодность, professional suitability, state service
Бібліографічний опис