Контрольні повноваження Міністерства фінансів України в бюджетному процесі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Форум права. – 2009. – № 2. – С. 75–80
Анотація
Виконаний аналіз чинного законодавства, що встановлює функції Мінфіну в бюджетному процесі, визначені його повноваження зі створення системи внутрішнього державного бюджетного контролю, що потрібно для удосконалення бюджетного процесу.
The analysis of the current legislation which establishes functions of the Ministry of Finance in budgetary process is executed, its powers on creation of system of the internal state budgetary control which is necessary for improvement of budgetary process are determined.
Выполнен анализ действующего законодательства, которое устанавливает функции Минфина в бюджетном процессе, определены его полномочия по созданию системы внутреннего государственного бюджетного контроля, которая необходима для усовершенствования бюджетного процесса.
Опис
Гетманець, О. П. Контрольні повноваження Міністерства фінансів України в бюджетному процесі [Електронний ресурс] / О. П. Гетманець // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 75–80 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009- 2/09gopfbp.pdf.
Гетманець О. П. "Контрольні повноваження Міністерства фінансів України в бюджетному процесі." Форум права 2 (2009): 75-80.
Ключові слова
Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, бюджетний процес, Україна. Ukraine. Украина, бюджетне законодавство, контрольні повноваження, органи бюджетного контролю, Міністерство фінансів України, бюджетное законодательство, бюдджетний процесс, контрольные полномочия, органы бюджетного контроля, Министерство финансов Украины, budget, budgetary control, financial control, budgetary process, Ministry of finance Ukraine
Бібліографічний опис