Організація розслідування злочинів у системі криміналістики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 160-167
Анотація
Проаналізовано існуючі на сучасному етапі розвитку науки криміналістики погляди на організацію розслідування злочинів; виділено підходи до визначення місця організації розслідування злочинів у системі криміналістики; надано авторське бачення визначення місця організації розслідування злочинів у системі криміналістики.
Researched the current stage of criminalistics views on organization of crime investigation; distinguished the approaches of organization of crime investigation’s place in the system of criminalistics; offered author’s vision on determination of organization of crime investigation’s place in the system of criminalistics.
Проанализировано существующие на современном этапе развития науки криминалистики мнения на организацию расследования преступлений; выделили подходи определения места организации расследования преступлений в системе криминалистики; предложено авторское видение определения места организации расследования преступлений в системе криминалистики.
Опис
Олішевський, О. В. Організація розслідування злочинів у системі криміналістики / О. В. Олішевський // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 160-167.
Ключові слова
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, організація розслідування злочинів, розслідування злочинів, система криміналістики, загальна теорія криміналістики, organization of crime investigation, criminalistics system, general theory of criminalistics, организация расследования преступлений, система криминалистики, общая теория криминалистики
Бібліографічний опис