Кримінологічний аналіз нормативно-правових актів України на предмет наявності дискримінації за релігійною ознакою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 119-127

Анотація

Проаналізовано нормативно-правові акти України на предмет наявності норм, що містять дискримінацію за релігійною ознакою. Виділено конкретні дискримінаційні норми, визначено їх суперечливість Конституції України та Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Зроблено прогноз про можливі наслідки нормативно-правових актів України, які містять дискримінацію за релігійною ознакою. Надано пропозиції щодо усунення недоліків.
Legal acts of Ukraine for the presence of norms containing discrimination on religious grounds are analyzed. Specific discriminatory norms are highlighted. Their inconsistency with the Constitution of Ukraine and the Law of Ukraine “On Social and Legal Protection of Military Personnel and Members of Their Families” is determined. The forecast on the possible consequences of the legal acts of Ukraine containing discrimination on religious grounds is provided. The proposal for elimination of deficiencies is provided.
Проанализированы нормативно-правовые акты Украины на предмет наличия норм, содержащих дискриминацию по религиозному признаку. Выделены конкретные дискриминационные нормы. Определена их противоречивость Конституции Украины и Закону Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Сделан прогноз о возможных последствиях нормативно-правовых актов Украины, содержащих дискриминацию по религиозному признаку. Предоставлены предложения по устранению недостатков.

Опис

Олішевський, О. В. Кримінологічний аналіз нормативно-правових актів України на предмет наявності дискримінації за релігійною ознакою / Олександр Володимирович Олішевський // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 119-127.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, нормативно-правові акти, нормативно-правовые акты, regulatory legal acts, дискримінація, дискриминация, discrimination, дискримінація за релігійною ознакою, дискриминация по религиозному признаку, discrimination on religious grounds, релігія, религия, religion, законодавство, законодательство, legislation, кримінологічний аналіз, криминологический анализ, criminological analysis, протидія злочинності, противодействие преступности, crime prevention

Бібліографічний опис