Адміністративно-правове забезпечення виконання платниками податків своїх зобов’язань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 4. – С. 756–760

Анотація

Проаналізовано застосування методів державного впливу на своєчасне та повне виконання платниками податків своїх зобов’язань перед бюджетом. Досліджено забезпечення ефективної діяльності платників податків в умовах дії Податкового кодексу України.
The article analyzes the application of methods of state influence on the timely and full implementation of the taxpayers of their obligations to the budget. It was studied to ensure effective operation of the taxpayers in terms of the Tax Code of Ukraine.
Проанализированы применения методов государственного влияния на своевременное и полное выполнение налогоплательщиками своих обязательств перед бюджетом. Исследовано обеспечение эффективной деятельности налогоплательщиков в условиях действия Налогового кодекса Украины.

Опис

Попова, С. М. Адміністративно-правове забезпечення виконання платниками подат- ків своїх зобов’язань [Електронний ресурс] / С. М. Попова // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 756–760. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012- 4/12pcmpcz.pdf.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Податковий кодекс України, Налоговый кодекс Украины, Tax Code of Ukraine, платники податків, налогоплательщики, taxpayers, податкова порука, податкова застава, налоговое поручительство, налоговый залог, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державна податкова служба України, State Tax Service of Ukraine, Государственная налоговая служба Украины, арешт майна, арест имущества, tax authority

Бібліографічний опис