Інформаційні технології та забезпечення прав і свобод людини в умовах відкритого суспільства

dc.contributor.authorХанькевич, А. М.
dc.contributor.authorKhankevych, A. M.
dc.contributor.authorБочковий, О. В.
dc.contributor.authorBochkoviy, O. V.
dc.date.accessioned2023-06-20T09:09:39Z
dc.date.available2023-06-20T09:09:39Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractЗазначено, що відкрите суспільство– це ментальна готовність активної поведінки задля суспільної безпеки, у тому числі й застосовуючи сучасні інформаційно-технічні досягнення. Констатовано, що запровадження нових технологій у вітчизняних державних структурах є на вкрай низькому рівні. Основна проблема, яка сьогодні не дозволяє ефективно застосувати всі новітні технології та розроблені на її основі програми у правоохоронній діяльності – це відсутність нормативно-правової бази. Надія тільки на те, що стрімкий розвиток інших держав не дозволить в Україні ігнорувати новітні технології, і ми будемо розвиватися, хоч з певним запізненням.
dc.description.abstractIt is noted that an open society is a mental readiness for active behavior for the sake of public safety, including using modern information and technical achievements. It was established that the introduction of new technologies in domestic state structures is at an extremely low level. The main problem that today prevents the effective application of all the latest technologies and the programs developed on their basis in law enforcement activities is the lack of a regulatory and legal framework. The only hope is that the rapid development of other countries will not allow Ukraine to ignore the latest technologies, and we will develop, albeit with a certain delay.
dc.description.abstractОтмечено, что открытое общество – это ментальная готовность активного поведения для общественной безопасности, в том числе и применяя современные информационно-технические достижения. Констатировано, что внедрение новых технологий в отечественных государственных структурах на крайне низком уровне. Основная проблема, которая сегодня не позволяет эффективно использовать все новейшие технологии и разработанные на ее основе программы в правоохранительной деятельности – это отсутствие нормативно-правовой базы. Надежда только на то, что стремительное развитие других государств не позволит в Украине игнорировать новейшие технологии, и мы будем развиваться хотя бы с определенным опозданием.
dc.identifier.citationХанькевич, А. М. Інформаційні технології та забезпечення прав і свобод людини в умовах відкритого суспільства / Андрій Миколайович Ханькевич, Олексій Васильович Бочковий // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 173-174.
dc.identifier.urihttps://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/17215
dc.language.isouk
dc.publisherСучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 173-174
dc.subjectінформаційні технології
dc.subjectinformation technology
dc.subjectинформационные технологии
dc.subjectвідкрите суспільство
dc.subjectopen society
dc.subjectоткрытое общество
dc.subjectнормативне забезпечення
dc.subjectзабезпечення прав і свобод людини
dc.subjectensuring rights and human freedoms
dc.subjectобеспечение прав и свобод человека
dc.titleІнформаційні технології та забезпечення прав і свобод людини в умовах відкритого суспільства
dc.typeThesis

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Informatsiini tekhnolohii_Khankevych_Bochkovyi_2021.pdf
Розмір:
226.04 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: