Деякі проблеми розслідування злочинів проти життя та здоров’я працівників правоохоронних органів, що вчинені організованими групами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення: матер. ІІ регіон. круглого столу (м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р.). - Київ, 2017. - С. 37-40

Анотація

Розглянуто деякі проблеми розслідування злочинів проти життя та здоров’я працівників правоохоронних органів, що вчинені організованими групами.
Some problems of investigation of crimes against life and health of law enforcement officers committed by organized groups are considered.
Рассмотрены некоторые проблемы расследования преступлений против жизни и здоровья работников правоохранительных органов, совершенных организованными группами.

Опис

Гусєва, В. О. Деякі проблеми розслідування злочинів проти життя та здоров’я працівників правоохоронних органів, що вчинені організованими групами / В. О. Гусєва // Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали II Регіон. круглого столу(м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р.) / Ген. прокуратура України, Голов. військ. прокуратура, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. - С. 37-40.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, розслідування злочинів, злочини проти життя та здоров’я працівників правоохоронних органів, правоохоронні органи, злочини, вчинені організованими групами, расследование преступлений, преступления против жизни и здоровья работников правоохранительных органов, правоохранительные органы, преступления, совершенные организованными группами, організовані злочинні групи, crime investigation, crimes against the life and health of law enforcement officials, law enforcement officers, organized crime

Бібліографічний опис