Еволюційний процес міжнародно-правової боротьби з торгівлею людьми як злочином, що посягає на волю та недоторканність людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2000. – № 4. – С. 83-94

Анотація

Стаття присвячена питанню еволюції правової заборони купівлі та продажу людини. Автором проаналізовано міжнародно-правові акти, в яких держави-учасниці формували підходи до криміналізації "білого рабства" протягом століть.
The paper is devoted to the issue regarding the legal prohibition of trade of human beings. The author made an effort to analyze international acts which were developed to create the ways how to put 'white slavery" in a crime.
Статья посвящена вопросу эволюции правового запрета покупки и продажи человека. Автором проанализированы международно-правовые акты, в которых государства-участники формировали подходы к криминализации "белого рабства" в течение веков.

Опис

Лизогуб, Я. Г. Еволюційний процес міжнародно-правової боротьби з торгівлею людьми як злочином, що посягає на волю та недоторканність людини / Я. Г. Лизогуб // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2000. – № 4. - С. 83-94.

Ключові слова

еволюція правової норми, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Міжнародне право .International Law. Международное право, торгівля людьми, заборона посягання на волю людини, торговля людьми, запрет посягательства на свободу человека, trafficking, prohibition of attack on the will of the person, "біле рабство", "white slavery", "белое рабство"

Бібліографічний опис