Умови діяльності судових слідчих в українських губерніях Російської імперії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Європейські перспективи. - 2011. - № 4, ч. 3. - С. 87-92

Анотація

Статтю присвячено розгляду умов діяльності судових слідчих в Україні в другій половині XIX - початку XX ст. Проаналізовані заходи уряду щодо підвищення ефективності і роботи судових слідчих, підвищення їх соціального статусу.
The article examines the conditions of the judicial investigators in Ukraine in the second half of the nineteenth - beginning twentieth century. Analyzed government measures to improve the efficiency of judicial investigators, enhancing their social status.
Статья посвящена рассмотрению условий деятельности судебных следователей в Украине во второй половине XIX - начале XX в. Дается характеристика подходам и мерам правительства по повышению эффективности и улучшению социально-бытовых условий функционирования следственного аппарата.

Опис

Бурдін, М. Ю. Умови діяльності судових слідчих в українських губерніях Російської імперії / Бурдін Михайло Юрійович // Європейські перспективи. - 2011. - № 4, ч. 3. - С. 87-92.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, судові слідчі, адміністрація, судові установи, губернатор, генерал-губернатор, судова реформа 1864 року, судебные следователи, Історія. History. История, администрация, судебные учреждения, судебная реформа 1864 года, investigation agencies, court reform, court investigators, Judicial reform in 1864, governor, general-governor, українські землі, украинские земли, Ukrainian lands, Російська імперія, Российская империя, Russian Empire

Бібліографічний опис