Науковий висновок Харківського національного університету внутрішніх справ до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних виробів» (реєстр. № 7446-1 від 21.06.2022)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Запропоновано посилити адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, запровадити адміністративну відповідальність за порушення законодавчих обмежень або заборон щодо використання піротехнічних виробів, а також встановити відповідальність за такі дії, вчинені під час дії воєнного стану, посилити адміністративну відповідальність у сфері виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних виробів.
It is proposed to strengthen administrative responsibility for violating the requirements of legislative and other normative legal acts regarding the protection of the population from the harmful effects of noise or the rules for observing silence in populated areas and public places, to introduce administrative responsibility for violating legal restrictions or prohibitions on the use of pyrotechnic products, as well as to establish responsibility for such actions committed during martial law, to strengthen administrative responsibility in the sphere of production, storage, transportation, trade and use of pyrotechnic products.
Предложено усилить административную ответственность за нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах, ввести административную ответственность за нарушение законодательных ограничений или запретов использования пиротехнических изделий, а также установить ответственность за такие действия, совершенные во время действия военного положения, усилить административную ответственность в сфере производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических изделий.

Опис

Ключові слова

Україна, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, адміністративне правопорушення, administrative offence, административное правонарушение, відповідальність, responsibility, ответственность, законодавство, legislation, законодательство, піротехничні вироби, pyrotechnic products, пиротехнические изделия, порушення законодавства у сфері виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних виробів, піротехнічний засіб

Бібліографічний опис

Науковий висновок Харківського національного університету внутрішніх справ до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних виробів» (реєстр. № 7446-1 від 21.06.2022) / Автор. кол.: Бугайчук К. Л., Бурдін М. Ю., Бортник С. М. та ін. // Науково-дослідна діяльність Харківського національного університету внутрішніх справ в умовах воєнного стану : моногр. / за заг. ред. В. В. Сокуренка, Д. В. Швеця, О. А. Моргунова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Вінниця : ТВОРИ, 2023. – С. 290-299.