Використання цифрових технологій у процесі вивчення іноземної мови майбутніми поліцейськими

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 61-62

Анотація

Розкрито проблему використання цифрових технологій під час викладання іноземної мови курсантами у вищих навчальних закладах освіти України. Визначено переваги використання Інтернет-технологій. Розглянуто можливість використання інфографіки, відеоматеріалів, підкастів та сучасних платформ для проведення занять.
The problem of using digital technologies during foreign language teaching by cadets in higher education institutions of Ukraine is revealed. The advantages of using Internet technologies are determined. The possibility of using infographics, video materials, podcasts and modern platforms for conducting classes was considered.
Раскрыта проблема использования цифровых технологий при преподавании иностранного языка курсантами в высших учебных заведениях Украины. Определены преимущества использования Интернет-технологий. Рассмотрена возможность использования инфографики, видеоматериалов, подкастов и современных платформ для проведения занятий.

Опис

Филипська, В. І. Використання цифрових технологій у процесі вивчення іноземної мови майбутніми поліцейськими / Віта Іванівна Филипська // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 61-62.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, цифрові технології, digital technologies, цифровые технологии, вивчення іноземної мови, learning a foreign language, изучение иностранного языка, майбутні поліцейські, future police officers, будущие полицейские, Інтернет-технології, Internet technologies, Интернет-технологии, онлайн платформи, online platforms, онлайн платформы

Бібліографічний опис