Публікація:
Окремі аспекти розслідування кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Гусєва, В. О.
Husieva, V. O.

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 214-217

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Розглянуто окремі аспекти розслідування кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності.
Certain aspects of the investigation of criminal offenses against the authority of public authorities in the field of law enforcement are considered.
Рассмотрены отдельные аспекты расследования уголовных преступлений против авторитета органов государственной власти в сфере правоохранительной деятельности.

Опис

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, розслідування злочинів, кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності, правоохоронна діяльність, расследование преступлений, уголовные правонарушения против авторитета органов государственной власти в сфере правоохранительной деятельности, правоохранительная деятельность, law enforcement activity, investigation of crimes

Бібліографічний опис

Гусєва, В. О. Окремі аспекти розслідування кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності / Влада Олександрівна Гусєва // Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Сокуренко (голова), Д. В. Швець (заст. голови), О. М. Бандурка та ін. ; упоряд. В. А. Греченко] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 214-217.