Визначення терміну «аборт» в міжнародно-правових актах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 15-24.

Анотація

Досліджено норму про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту деяких зарубіжних країн, а також особливості кримінальної відповідальності та кваліфікації цих злочинів. Зроблено висновки щодо покращення кримінального законодавства України та Основ законодавства про охорону здоров’я.
The rate of about criminalizing abortion is illegal in some foreign countries, also, the features of criminal responsibility and qualifications of these crimes. The conclusion, according to which the need to improve the criminal law of Ukraine and the fundamentals of legislation about health care, is made.
Исследована норма про уголовную ответственность за незаконное проведение аборта в некоторых зарубежных странах, а также особенности уголовной ответственности и квалификацию этих преступлений. Сделан вывод, согласно которого необходимо улучшить уголовное законодательство Украины и Основ законодательства про охрану здоровья.

Опис

Черевко, К. О. Визначення терміну «аборт» в міжнародно-правових актах / К. О. Черевко // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 15-24.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжні країни, зарубежные страны, аборт, міжнародний досвід, незаконне проведення аборту, кримінальна відповідальність, abortion, illegal abortion, genesis of the legislation criminalizes abortion, criminal liability, незаконный аборт, уголовная ответственность

Бібліографічний опис