Криміналістична класифікація економічних злочинів, що вчиняються у сфері банківської діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 80-86

Анотація

У статті подається поняття та класифікація економічних злочинів у сфері банківської діяльності. Автор доводить ідею про існування комплексів взаємопов’язаних злочинів у цій сфері, які можна класифікувати, виходячи з таких критеріїв: за суб’єктним складом, за механізмом здійснення певних фінансових операцій у сфері банківської діяльності, за структурою злочинних дій (основні та допоміжні злочини) та за технологіями злочинного збагачення.
The article represents an overall performance of crimes in the sphere of economic activity which are committed with using bank system. System approaches in studying these crimes give us the reasons to believe in existence of the definite criminal technologies for committing multistage mercenary crimes exploiting the bank’s potentialities. The author’s classification divides these crimes to the mechanism of bank operation, to the subjects of crime and to the definite criminal technologies.
В статье даётся определение и классификация экономических преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности. Автор раскрывает идею о существовании комплекса взаимосвязанных преступлений в этой сфере, которые можно классифицировать исходя из таких критериев: по субъектам совершения преступлений, по механизму совершения финансовых операций в сфере банковской деятельности, по структуре преступных действий (основные и вспомогательные преступления) и по технологиям преступного обогащения.

Опис

Корнієнко, В. В. Криміналістична класифікація економічних злочинів, що вчиняються у сфері банківської діяльності / В. В. Корнієнко // Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 80-86.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кваліфікація злочинів, квалификация преступлений, економічні злочини, экономические преступления, economic crimes, банківська діяльність, банковская деятельность

Бібліографічний опис