Організаційно-правові проблеми доставлення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого в автоматичному режимі, в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 141-142

Анотація

Відзначено, що надсилання адміністративно постанови рекомендованим листом дотепер залишається найдивнішим і надійнішим способом інформування особи про вчинене ним адміністративне правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксоване в автоматичному режимі.
It was noted that sending an administrative decision by registered letter remains the strangest and most reliable way of informing a person about an administrative offense committed by him in the field of ensuring road traffic safety recorded in automatic mode.
Отмечено, что отправка административно постановления заказным письмом до сих пор остается самым удивительным и надежным способом информирования лица о совершенном административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения зафиксировано в автоматическом режиме.

Опис

Чишко, К. О. Організаційно-правові проблеми доставлення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого в автоматичному режимі, в умовах воєнного стану / Катерина Олександрівна Чишко // Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 141-142.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, забезпечення безпеки дорожнього руху, ensuring road traffic safety, обеспечение безопасности дорожного движения, адміністративні стягнення, administrative penalties, административные взыскания, воєнний стан, martial law, военное положение

Бібліографічний опис