Виявлення, документування та розслідування злочинів, передбачених статтею 317 Кримінального кодексу України в умовах нового кримінального процесуального законодавства : наук.-метод. рек.

Анотація

У науково-методичних рекомендаціях визначені загальні правові положення, розкрито організаційно-тактичні основи оперативно-розшукової діяльності, та показані особливості проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 317 КК України «Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» в умовах нового кримінального процесуального законодавства України.
In scientific guidelines by general legal provisions, discovered organizational and tactical bases of operational activities, and shows features of investigative (detective) covert investigative (detective) actions during the investigation of criminal offenses under article 317 of the Criminal Code of Ukraine "Organization or running for illegal use, production or manufacture of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues "in the new criminal procedural legislation of Ukraine.
В научно-методических рекомендациях определены общие правовые положения, раскрыты организационно-тактические основы оперативно-розыскной деятельности, и показаны особенности проведения следственных (розыскных), негласных следственных (розыскных) действий при расследовании уголовных преступлений, предусмотренных статьей 317 УК Украины «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»в условиях нового уголовного процессуального законодательства Украины.

Опис

Виявлення, документування та розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтею 317 Кримінального кодексу України в умовах нового кримінального процесуального законодавства : науково-методичні рекомендації / К.Л. Бугайчук, Є.О. Гладкова, В.О. Грачов та ін. ; Харківський національний університет внутрішніх справ; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Факультет підготовки фахівців для підрозділів слідства. – Харків : ХНУВС, 2015. − 92 с.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, науково-методичні рекомендації, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, наркотичні засоби, негласні слідчі (розшукові) дії, слідчі (розшукові) дії, розслідування злочинів, наркотические средства, негласные следственные (розыскные) действия, следственные (розыскные) действия, расследование преступлений, investigation, drugs, investigative (search) activities, secret investigative (search) activities, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания

Бібліографічний опис