Особливості формування та діяльності місцевих органів влади Української Держави (травень-грудень 1918 р.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 18-21

Анотація

Досліджено умови формування та особливості функціонування місцевих органів влади Української Держави П. П. Скоропадського.
The conditions for the formation and characteristics of the functioning of the local authorities of the Ukrainian State, P.P. Skoropadskogo.
Исследованы условия формирования и особенности функционирования местных органов власти Украинской Державы П.П. Скоропадского.

Опис

Логвиненко І.А. Особливості формування та діяльності місцевих органів влади Української Держави (травень-грудень 1918 р.) / І. А. Логвиненко // Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 18-21.

Ключові слова

Українська Держава, Рада Міністрів, місцеві органи влади, губернія, повіт, староста, Украинская Держава, Совет Министров, местные органы власти, губерния, уезд, староста, Council of Ministers, local government, province, county, elder, Ukrainian State, Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, Скоропадський П., hetman P. Skoropadsky, Skoropadsky P., Скоропадский П.

Бібліографічний опис