Механізм моніторингу протидії злочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 13-21

Анотація

Проаналізовано основні елементи механізму кримінологічного моніторингу та його функціональні засади. На підставі аналізу запропоновано розширене тлумачення названої категорії, що враховує провідні сутнісні ознаки та характеристики.
The article analyzes the main elements of the mechanism of criminological monitoring, its functional principles. Based on the conducted analysis the author has suggested a broad interpretation of the said category, taking into account the leading essential features and characteristics.
Проанализированы основные элементы механизма криминологического мониторинга и его функциональных основ. На основании анализа предложено расширенное толкование названной категории, учитывающее ведущие сущностные признаки и характеристики.

Опис

Сокуренко, В. В. Механізм моніторингу протидії злочинності / Валерій Васильович Сокуренко // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 13-21.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, механізм кримінологічного моніторингу, кримінологічний моніторинг, протидія злочинності, механізм протидії злочинності, кримінологічний аналіз, механизм криминологического мониторинга, криминологический мониторинг, противодействие преступности, криминологический анализ, механизм противодействия преступности, mechanism of criminological monitoring, criminological monitoring, crime counteraction, mechanism criminological analysis, criminological analysis

Бібліографічний опис