Функції адміністративно-правової кваліфікації та кваліфікації адміністративного правопорушення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: матер. міжнар. наук.-практ. конференції (13 лист. 2015 р.). Харків: ХНУВС, 2015. С. 301- 303.

Анотація

У тезах доповіді запропоновані власні функції адміністративно-правової кваліфікації та кваліфікації адміністративного правопорушення

Опис

Чишко К. О. Функції адміністративно-правової кваліфікації та кваліфікації адміністративного правопорушення / К. О. Чишко / Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: Матеріали Міжнародної науково-пракичної конференції (13 листопада 2015 року). – Харків: ХНУВС, 2015, С. 301- 303.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Public law::Administrative law

Бібліографічний опис