Проблеми кримінально-правового захисту життя комбатантів,або як подолати ефекти гуманітарного «відмивання» війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

https://doi.org/10.32631/vca.2023.3.01

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 11-25

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем кримінально-правового захисту життя комбатантів. На підставі характеристики права людини на життя та положень міжнародного гуманітарного права визначено умови правомірності позбавлення життя комбатантів, а також джерела протиправності, кримінально-правову кваліфікацію відповідних діянь. Доведено, що кожен факт конвенційного заподіяння смерті військовослужбовцю Збройних Сил України, а також іншій категорій комбатантів на боці України є проявом та наслідком ведення агресивної війни, має кваліфікуватися за ст. 437 КК України.
The article is devoted to the study of the problems of criminal and legal protection of the lives of combatants. On the basis of the characteristics of the human right to life and the provisions of international humanitarian law, the conditions for the legality of taking the life of combatants, as well as the sources of illegality, the criminal-legal qualification of the relevant acts have been determined. It has been proven that every fact of conventionally causing the death of a serviceman of the Armed Forces of Ukraine, as well as other categories of combatants on the side of Ukraine, is a manifestation and consequence of waging an aggressive war, and must be qualified under Art. 437 of the Criminal Code of Ukraine.
Статья посвящена исследованию проблем уголовно-правовой защиты жизни комбатантов. На основании характеристики права человека на жизнь и положения международного гуманитарного права определены условия правомерности лишения жизни комбатантов, а также источники противоправности, уголовно-правовую квалификацию соответствующих действий. Доказано, что каждый факт конвенционного причинения смерти военнослужащему Вооруженных Сил Украины, а также другой категории комбатантов на стороне Украины является проявлением и следствием ведения агрессивной войны, должно квалифицироваться по ст. 437 УК Украины.

Опис

Ключові слова

агресія, війна, збройний конфлікт, міжнародне гуманітарне право, комбатанти, право на життя, кримінально-правовий захист, кримінально-правова кваліфікація, aggression, war, armed conflict, international humanitarian law, combatants, right to life, criminal legal protection, criminal-legal qualification, агрессия, война, вооруженный конфликт, международное гуманитарное право, право на жизнь, комбатанты, уголовно-правовая защита, уголовно-правовая квалификация

Бібліографічний опис

Литвинов, О. М. Проблеми кримінально-правового захисту життя комбатантів,або як подолати ефекти гуманітарного «відмивання» війни / Олексій Миколайович Литвинов, Юрій Володимирович Орлов // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 11-25. - DOI: https://doi.org/10.32631/vca.2023.3.01.
ОРЛОВ, Ю., & ЛИТВИНОВ, О. (2023). ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЖИТТЯ КОМБАТАНТІВ, АБО ЯК ПОДОЛАТИ ЕФЕКТИ ГУМАНІТАРНОГО «ВІДМИВАННЯ» ВІЙНИ. Вісник Кримінологічної асоціації України, 30(3), 11–25. https://doi.org/10.32631/vca.2023.3.01.