Сучасний стан підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України

dc.contributor.authorКікінчук, В. В.
dc.contributor.authorKikinchuk, V. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384
dc.date.accessioned2022-04-18T11:23:19Z
dc.date.available2022-04-18T11:23:19Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionКікінчук В. В. Сучасний стан підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України / В. В. Кікінчук // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 223-225.uk_UA
dc.description.abstractВідзначено, що наведені шляхи удосконалення підготовки кадрів для слідчих підрозділів органів Національної поліції України дозволять знівелювати наявні прогалини у законодавчому забезпеченні реалізації окремим категоріями працівників своїх повноважень щодо забезпечення охорони прав і свобод людини та громадянина. Отмечено, что приведенные пути усовершенствования подготовки кадров для следственных подразделений органов Национальной полиции Украины позволят нивелировать имеющиеся пробелы в законодательном обеспечении реализации отдельными категориями работников своих полномочий по обеспечению охраны прав и свобод человека и гражданина. It is noted that the above ways of improving the training of personnel for the investigative units of the National Police of Ukraine will level the existing gaps in the legislative support for the implementation by certain categories of employees of their powers to ensure the protection of human and civil rights and freedoms.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11681
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherШлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 223-225.uk_UA
dc.subjectДержавне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельностьuk_UA
dc.subjectНаціональна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украиныuk_UA
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикацииuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectпідготовка кадрівuk_UA
dc.subjectподготовка кадровuk_UA
dc.subjectpersonnel traininguk_UA
dc.subjectоргани досудового розслідуванняuk_UA
dc.subjectорганы предварительного расследованияuk_UA
dc.subjectpreliminary investigation authoritiesuk_UA
dc.subjectпідвищення якості професійної підготовки кадрівuk_UA
dc.subjectповышение качества профессиональной подготовки кадровuk_UA
dc.subjectimproving the quality of professional traininguk_UA
dc.subjectдосудове слідствоuk_UA
dc.subjectдосудебное следствиеuk_UA
dc.subjectpre-trial investigationuk_UA
dc.titleСучасний стан підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції Україниuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Suchasnyi stan pidhotovky fakhivtsiv dlia orhaniv dosudovoho rozsliduvannia_Kikinchuk_2020.pdf
Розмір:
281.43 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Stattia
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: