Перспективні напрямки взаємодії дільничих інспекторів міліції з населенням і громадськістю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 85-89.

Анотація

У статті визначаються правові та організаційні засади діяльності громадських помічників дільничних інспекторів міліції. Подаються пропозиції та рекомендації щодо активізації їх роботи. В статье определяються правовые и организационные основы деятельности общественных помощников милиции. Предлагаются предложения и рекомендации относительно активизации их роботы. In the article legal and organization principles of public assistants of district militia inspectors are found out. Suggestions and recomendations about activization of their activity are given.

Опис

Тихоненко, Л. Л. Перспективні напрямки взаємодії дільничих інспекторів міліції з населенням і громадськістю / Л. Л. Тихоненко // Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 85-89.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, органи внутрішніх справ, дільничні інспектори міліції, взаємодія міліції з населенням, взаємодія міліції з громадськістю, громадські помічники, іnternal affairs agencies., police interaction with the population, police interaction with the public, public assistants, органы внутренних дел, участковые инспекторы милиции, взаимодействие милиции с населением, взаимодействие милиции с общественностью, общественные помощники, district militia inspectors

Бібліографічний опис