Нормативно-правове регулювання діяльності територіальних органів поліції України в інформаційній сфері

dc.contributor.authorМалиновська, Т. М.
dc.contributor.authorMalynovska, T. M.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617
dc.contributor.authorШорохова, Г. М.
dc.contributor.authorShorokhova, H. M.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-3639-7025
dc.date.accessioned2022-07-18T11:35:37Z
dc.date.available2022-07-18T11:35:37Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionМалиновська, Т. М. Нормативно-правове регулювання діяльності територіальних органів поліції України в інформаційній сфері / Т. М. Малиновська, Г. М. Шорохова // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 283-284.uk_UA
dc.description.abstractАвторами зазначено, що актуальність даної теми визначена тим, що на сьогодні, відносини у сфері інформаційного забезпечення діяльності органів поліції України не врегульовані на достатньому законодавчому рівні, у зв’язку з стрімким розвитком інформаційних відносин. В першу чергу необхідно звернути увагу на проблему вдосконалення нормативно-правової бази інформаційного забезпечення правоохоронних органів.uk_UA
dc.description.abstractThe authors noted that the relevance of this topic is determined by the fact that today relations in the field of information support for the activities of the Ukrainian police are not regulated at a sufficient legislative level, due to the rapid development of information relations. First of all, it is necessary to pay attention to the problem of improving the legal framework for information support of law enforcement agencies.uk_UA
dc.description.abstractАвторами отмечено, что актуальность данной темы определена тем, что на сегодняшний день отношения в сфере информационного обеспечения деятельности органов полиции Украины не урегулированы на достаточном законодательном уровне, в связи со стремительным развитием информационных отношений. В первую очередь необходимо обратить внимание на проблему усовершенствования нормативно-правовой базы информационного обеспечения правоохранительных органов.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/13096
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherХарківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 283-284.uk_UA
dc.subjectДержавне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельностьuk_UA
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикацииuk_UA
dc.subjectНаціональна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украиныuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectнормативно-правове регулюванняuk_UA
dc.subjectнормативно-правовое регулированиеuk_UA
dc.subjectlegal regulationuk_UA
dc.subjectтериторіальні органи поліціїuk_UA
dc.subjectтерриториальные органы полицииuk_UA
dc.subjectterritorial police departmentsuk_UA
dc.subjectінформаційно-аналітичне забезпечення органів поліціїuk_UA
dc.subjectинформационно-аналитическое обеспечение органов полицииuk_UA
dc.subjectinformation and analytical support of police bodiesuk_UA
dc.subjectінформаційні відносиниuk_UA
dc.subjectинформационные отношенияuk_UA
dc.subjectinformation relationsuk_UA
dc.subjectнормативне регулювання інформаційної діяльностіuk_UA
dc.subjectнормативное регулирование информационной деятельностиuk_UA
dc.subjectnormative regulation of information activityuk_UA
dc.subjectінформаційне забезпечення правоохоронних органівuk_UA
dc.subjectинформационное обеспечение правоохранительных органовuk_UA
dc.subjectinformation support of law enforcement agenciesuk_UA
dc.subjectелектронні інформаційні ресурси системи МВСuk_UA
dc.subjectэлектронные информационные ресурсы системы МВДuk_UA
dc.subjectelectronic information resources of the MIA systemuk_UA
dc.titleНормативно-правове регулювання діяльності територіальних органів поліції України в інформаційній сферіuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Normatyvno_pravove rehuliuvannia diialnosti terytorialnykh orhaniv politsii_Malynovska_Shorokhova_2019.pdf
Розмір:
157.38 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Stattia
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: