Публікація:
Деякі особливості використання судово-криміналістичних експертиз у злочинах проти працівників правоохоронних органів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 85-річчя д-ра юрид. наук, проф. Ніни Іванівни Клименко (м. Київ, 27 лют. 2018 р.). – Київ - Маріуполь, 2018. – С. 94-96

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

У тезах доповіді визначені деякі особливості використання судово-криміналістичних експертиз у злочинах проти працівників правоохоронних органів.
In the theses of the report, some features of the use of forensic examinations in crimes against law enforcement officers are identified.
В тезисах доклада определены некоторые особенности использования судебно-криминалистических экспертиз в преступлениях против сотрудников правоохранительных органов.

Опис

Гусєва, В. О. Деякі особливості використання судово-криміналістичних експертиз у злочинах проти працівників правоохоронних органів / В. О. Гусєва // Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 85-річчя д-ра юрид. наук, проф. Ніни Іванівни Клименко (м. Київ, 27 лют. 2018 р.) / Приват. вищ. навч. заклад «Європейський університет», Донец. держ. ун-т управління, ГО «Фундація науковців та освітян» (ESF). – Київ - Маріуполь, 2018. – С. 94-96.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, злочини проти працівників правоохоронних органів, судово-криміналістичні експертизи, розслідування злочинів, правоохоронні органи, преступления против сотрудников правоохранительных органов, правоохранительные органы, судебно-криминалистические экспертизы, расследование преступлений, crimes against law enforcement officers, crime investigation, forensic examination

Бібліографічний опис