Публікація:
Окремі проблеми формування та використання криміналістичних обліків під час розслідування кримінальних правопорушень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: зб. тез Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки - 2021 в Україні (м. Київ, 20 трав. 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 101-103

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Окреслено окремі питання розслідування кримінальних правопорушень, а саме проблеми, що виникають під час формування та використання их обліків.
Problems of formation and use of criminological are considered records during the investigation of criminal offenses.
Определены отдельные вопросы расследования уголовных преступлений, а именно проблемы, возникающие при формировании и использовании криминалистических учетов.

Опис

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, розслідування злочинів, розслідування кримінальних правопорушень, криміналістичні обліки, расследование преступлений, расследование уголовных правонарушений, криминалистические учеты, investigation of crimes, criminal investigation, forensic records

Бібліографічний опис

Гусєва, В. О. Окремі проблеми формування та використання криміналістичних обліків під час розслідування кримінальних правопорушень / Гусєва Влада Олександрівна // Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: зб. тез Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки - 2021 в Україні (м. Київ, 20 трав. 2021 р.) / МВС України, ДНДІ МВС України, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie, Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Рада молод. вчених ДНДІ МВС України, Рада молод. вчених ін-ту права Київ. Нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, Рада молод. вчених НАПН України. – Київ, 2021. – С. 101-103.