Проблемні питання співвідношення кримінального і кримінального процесуального законодавства при застосуванні примусових заходів медичного характеру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 258-270

Анотація

Метою дослідження є аналіз співвідношення кримінального і кримінального процесуального законодавства у практичній діяльності при можливому застосуванні судом примусових заходів медичного характеру, спрямованих на виконання завдань кримінального провадження.
The purpose of the study is to analyze the ratio of criminal and of the criminal procedural legislation in practical activity at possible application by court of the compulsory measures of medical character directed on performance of tasks of criminal proceedings.
Целью исследования является анализ соотношения уголовного и уголовного процессуального законодательства в практической деятельности при возможном применении судом принудительных мер медицинского характера, направленных на выполнение задач уголовного производства.

Опис

Туренко, Д. В. Проблемні питання співвідношення кримінального і кримінального процесуального законодавства при застосуванні примусових заходів медичного характеру / Дар'я Вікторівна Туренко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 258-270. - DOI: https://doi.org/10.32631/v.2020.2.24.
Туренко , Д. В. (2020) «Проблемні питання співвідношення кримінального і кримінального процесуального законодавства при застосуванні примусових заходів медичного характеру», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 89(2), с. 258-270. doi: 10.32631/v.2020.2.24.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, співвідношення, соотношение, correlation, законодавство, законодательство, legislation, примусові заходи медичного характеру, принудительные меры медицинского характера, coercive measures of a medical nature, неосудна особа, невменяемое лицо, insane person, кримінальна відповідальність, уголовная ответственность, criminal responsibility

Бібліографічний опис