Застосування безпілотних літальних апаратів для охорони об'єктів повітряної інфраструктури під час воєнного стану

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 48-51
Abstract
Підкреслено, що застосування БПЛА для здійснення охорони обєктів повітряної інфраструктури під час воєнного стану стратегічно є необхідним. До класифікації технічних засобів охорони доцільно включити мікро та міні безпілотні літальні апарати, оскільки їх застосування з метою охорони об'єктів повною мірою відповідає завданням, що покладаються на ТЗО, а саме – підвищення надійності охорони та скорочення впливу людського фактору.
It is emphasized that the use of UAVs for the protection of objects air infrastructure during martial law is strategically necessary. To it is advisable to include micro and mini in the classification of technical means of protection unmanned aerial vehicles, as their use is for the purpose of protecting objects fully meets the tasks that rely on technical means of protection, namely - increasing the reliability of protection and reducing the influence of the human factor.
Подчеркнуто, что применение БПЛА для охраны объектов воздушной инфраструктуры во время военного состояния стратегически необходимо. До классификации технических средств охраны целесообразно включить микро и мини беспилотные летательные аппараты, поскольку их применение с целью охраны объектов в полной мере отвечает задачам, возлагаемым на технические средства охраны, а именно – повышение надежности охраны и сокращение влияния человеческого фактора.
Description
Keywords
безпілотні літальні апарати, unmanned aerial vehicles, беспилотные летательные аппараты, БПЛА, технічні засоби охорони, technical means of protection, технические средства охраны, об’єкти повітряної інфраструктури, objects of air infrastructure, объекты воздушной инфраструктуры, воєнний стан, martial law, военное положение
Citation
Моргунов, О. А. Застосування безпілотних літальних апаратів для охорони об'єктів повітряної інфраструктури під час воєнного стану / Олександр Анатолійович Моргунов // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 48-51.