Підстави виникнення, зміни та припинення корпоративних правовідносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національної академії правових наук України. – 2020. – Т. 27, № 1. – С. 39-57

Анотація

Визначено коло підстав виникнення, зміни та припинення корпоративних правовідносин.
The range of grounds for the emergence, change and termination of corporate legal relations is determined.
Определен круг оснований возникновения, изменения и прекращения корпоративных правоотношений.

Опис

Жорнокуй, Ю. М. Підстави виникнення, зміни та припинення корпоративних правовідносин / Юрій Михайлович Жорнокуй, Святослав Олександрович Сліпченко // Вісник Національної академії правових наук України. – 2020. – Т. 27, № 1. – С. 39-57. - DOI: 10.37635/jnalsu.27(1).2020.39-57.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, корпорація, корпорация, corporation, корпоративні правовідносини, корпоративные правоотношения, corporate legal relations, юридичний факт, юридический факт, legal fact, товариство, company, учасник, участник, member, припинення корпоративних правовідносин, прекращение корпоративных правоотношений, termination of corporate legal relations, правове регулювання, правове регулювання, legal regulation

Бібліографічний опис