Окремі питання професійного навчання поліцейських у Великій Британії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 110-113

Анотація

Висвітленні питання пов’язані з професійним навчанням поліцейських у Великій Британії.
The issues covered are related to the professional training of police officers in the United Kingdom.
Освещении вопросы, связанные с профессиональным обучением полицейских в Великобритании.

Опис

Боровик, М. О. Окремі питання професійного навчання поліцейських у Великій Британії / М. О. Боровик // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. - С. 110-113.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубежный опыт, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, професійне навчання поліцейських, профессиональное обучение полицейских, professional training of police officers, зарубіжний досвід, foreign experience, police, Великобританія, Великобритания, Great Britain, foreign experience

Бібліографічний опис