Фронтирна злочинність: поняття, ознаки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 334-336.

Анотація

Автором статті розглянуто поняття і ознаки фронтирної злочинності. Зазначено, що фронтирна злочинність – різновид злочинності, детермінованої кримінальними формами протікання конфліктів у зоні соціальних фронтирів.
The author of the article considered the concepts and signs of frontier crime. It is noted that frontier crime is a kind of crime determined by criminal forms of conflicts in the zone of social frontiers.
Автором статьи рассмотрены понятия и признаки фронтирной преступности. Отмечено, что фронтирная преступность – разновидность преступности, детерминированная криминальными формами протекания конфликтов в зоне социальных фронтиров.

Опис

Орлов, Ю. В. Фронтирна злочинність: поняття, ознаки / Ю. В. Орлов // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 334-336.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фронтир, frontier, злочинність, преступность, crime, фронтирна злочинність, фронтирная преступность, frontier crime, формування фронтирів, формирование фронтиров, formation of frontiers, виникнення внутрішньо-сценарних фронтирів, возникновение внутрисценарных фронтиров, emergence of intrascenario frontiers

Бібліографічний опис