Використання договору комерційної концесії промисловими підприємствами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. – 2014. – № 1 (52). – С. 149-153

Анотація

Проаналізовано історично-правове походження договору комерційної концесії. Розглянуто правовідносини, які опосередковуються договором комерційної концесії, а також особливості правового регулювання цих відносин національним законодавством та важливість використання цього виду договорів промисловими підприємствами України.
The historical and legal origin of agreement of commercial concession is analysed. The legal relationships that are mediated by the agreement of commercial concession, and also the features of the legal adjusting of these relations by a national legislation and importance of the use of this type of agreements by the industrial enterprises of Ukraine are considered.
Проанализировано историко-правовое происхождение договора коммерческой концессии. Рассмотрены правоотношения, которые опосредованы договором коммерческой концессии, а также особенности правового регулирования этих отношений национальным законодательством и важность использования этого вида договоров промышленными предприятиями Украины.

Опис

Сідей, О. В. Використання договору комерційної концесії промисловими підприємствами / О. В. Сідей // Право і безпека. – 2014. – № 1 (52). – С. 149-153.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, договір комерційної концесії, договор коммерческой концессии, agreement of commercial concession, франчайзинг, franchising, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, промислове підприємство, промышленное предприятие, industrial enterprise

Бібліографічний опис