Аборт як морально-етична та філософська проблема в контексті статті 134 Кримінального кодексу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 56-62.

Анотація

Досліджено норму про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту в Україні. Розглянуто проблему аборту з точки зору моралі, етики, філософії. Зроблено висновки щодо неможливості повністю заборонити проведення абортів в Україні.
Investigated the rate of criminal liability for illegal abortion in Ukraine. The problem of abortion in terms of morality, ethics, and philosophy. The conclusions about the inability to ban abortion in Ukraine.
Исследована норма об уголовной ответственности за незаконное производство аборта в Украине. Рассмотрена проблема аборта с точки зрения морали, этики, философии. Сделаны выводы о невозможности полностью запретить проведение абортов в Украине.

Опис

Черевко, К. О. Аборт як морально-етична та філософська проблема в контексті статті 134 Кримінального кодексу України / К. О. Черевко // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 56-62.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Філософія. Логіка. Philosophy. Logic. Философия. Логика, аборт, морально-етична проблема аборту, незаконне проведення аборту, церква та аборт, abortion, moral and ethical issues of abortion, illegal abortion, church and abortion, морально-этическая проблема, незаконное проведение аборта, церковь и аборт

Бібліографічний опис