Тактика огляду місця події під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із вибухами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 29 квіт. 2020 р.). - Одеса: ОДУВС, 2020. - С. 20-23

Анотація

Розглядаються питання, пов’язані з особливостями проведення тактики огляду місця події при розслідуванні злочинів, пов’язаних із вибухами.
The article deals with the issues related to the peculiarities of the tactics of inspection of the scene of the incident when investigating crimes related to explosions.
Рассматриваются вопросы, связанные с особенностями проведения тактики осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных со взрывами.

Опис

Гусєва, В. О. Тактика огляду місця події під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із вибухами / В. О. Гусєва // Криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 29 квіт. 2020 р.) / МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2020. - С. 20-23.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, огляд місця події, осмотр места происшествия, вибухи, взрывы, explosions, accident scene examination

Бібліографічний опис