Працівник як суб’єкт матеріальної відповідальності трудових правовідносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2015. – Вип. 3-2. Т. 1. – С. 84-87

Анотація

У статті подано визначення поняття «працівник як суб’єкт матеріальної відповідальності», а також розглянуто підстави, умови та види його матеріальної відповідальності.
The article provided a defnition of “employee as the subject material responsibility” and considered reasons, conditions and types of its liability.
В статье дано определение понятия «работник как субъект материальной ответственности», а также рассмотрены основания, условия и виды его материальной ответственности.

Опис

Лукаш С. С. Працівник як суб’єкт матеріальної відповідальності трудових правовідносин / Лукаш С. С. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2015. – Вип. 3-2. Т. 1. – С. 84-87.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, працівник, матеріальна відповідальність, суб’єкт трудових правовідносин, employee, financial liability, subject of labor relations, работник, материальная ответственность, субъект трудовых правоотношений

Бібліографічний опис