Стратегія кадрової політики організації як запорука її сталого розвитку

Abstract
Визначено, що створення в колективах морально-психологічної атмосфери, що мотивує добросовісну індивідуальну та колективну працю – головна проблема, яку необхідно вирішити в більшості організацій для їх успішної суспільно корисної діяльності і для подолання суспільно-політичної кризи в країні в цілому. It is stated that creation in teams of moral and psychological atmosphere, which explains conscientious individual and collective labor, is the main problem which must be solved in most organizations for their successful public and useful activity and for overcoming a social and political crisis in a country in the whole. Указано, что создание в коллективах морально-психологической атмосферы, которая мотивирует добросовестный индивидуальный и коллективный труд – главная проблема, которую необходимо решить в большинстве организаций для их успешной общественно полезной деятельности и для преодоления общественно-политического кризиса в стране в целом.
Description
Петрова, І. А. Стратегія кадрової політики організації як запорука її сталого розвитку / І. А. Петрова, В. А. Фурса // Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 172-175.
Keywords
Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, кадрова політика, кадровая политика, personnel policy, мотивація праці, мотивация труда, motivation, кадрова служба організації, кадровая служба организации, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность
Citation