Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія

dc.contributor.authorЩербаковський, М. Г.
dc.contributor.authorShcherbakovskyi, M. H.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311
dc.date.accessioned2019-11-18T11:10:09Z
dc.date.available2019-11-18T11:10:09Z
dc.date.issued2015
dc.descriptionЩербаковський, М. Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія / М. Г. Щербаковський. – Харків : В деле, 2015. – 560 с. – ISBN 978-617-7305-10-0.uk_UA
dc.description.abstractУ монографії розглянуто найбільш актуальні проблеми проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні. Висвітлені наукові, правові та організаційно-тактичні засади підготовки та призначення судових експертиз, провадження експертного дослідження, оцінки висновку експерта й використання результатів експертиз під час досудового розслідування та судового розгляду. Уточнено поняття спеціальних знань, предмету, об’єктів, критерію розмежування судових експертиз, компетенції та компетентності експерта. Розглянуто процесуальний порядок судово-експертної діяльності та запропоновані зміни й уточнення щодо кримінального процесуального закону. Розкрито поняття тактики проведення судових експертиз, виокремленні експертні ситуації, що виникають у кримінальному проваджені, та вказані відповідні дії учасників кримінального провадження. Охарактеризоване поняття та наведені напрями використання судових експертиз у кримінальному проваджені, зокрема у кваліфікації злочинів та під час проведення тактичних операцій. Для науковців, викладачів, студентів, співробітників органів досудового розслідування, прокурорів, суддів.uk_UA
dc.description.abstracten
dc.description.abstractВ монографии рассмотрены наиболее актуальные проблемы проведения и использования судебных экспертиз в уголовном производстве. Освещены научные, правовые и организационно-тактические основы подготовки и назначения судебных экспертиз, проведения экспертного исследования, оценки заключения эксперта и использования результатов экспертиз во время досудебного расследования и судебного разбирательства. Уточнено понятие специальных знаний, предмета, объектов, критерии разграничения судебных экспертиз, компетенции и компетентности эксперта. Рассмотрены процессуальный порядок судебно-экспертной деятельности и предложены изменения и уточнения относительно уголовного процессуального закона. Раскрыто понятие тактики проведения судебных экспертиз, выделены экспертные ситуации, возникающие в уголовном производстве, и указаны соответствующие действия участников уголовного производства. Охарактеризовано понятие и приведены направления использования судебных экспертиз в уголовном производстве, в частности в квалификации преступлений и во время проведения тактических операций. Для научных работников, преподавателей, студентов, сотрудников органов предварительного расследования, прокуроров, судей.ru
dc.identifier.isbn978-617-7305-10-0
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6020
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherХарків : В деле, 2015. – 560 с.uk_UA
dc.subjectКримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное правоuk_UA
dc.subjectКриміналістика. Criminalistics. Криминалистикаuk_UA
dc.subjectМонографії. Monographs. Монографииuk_UA
dc.subjectсудова експертизаuk_UA
dc.subjectсудові експертизиuk_UA
dc.subjectсудовий експертuk_UA
dc.subjectкомпетентність експертаuk_UA
dc.subjectкомпетенція експертаuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectзмагальність сторінuk_UA
dc.subjectкримінальне провадженняuk_UA
dc.subjectдостовірний висновок експертаuk_UA
dc.subjectвисновок експертаuk_UA
dc.subjectдосудове розслідуванняuk_UA
dc.subjectзалучення експертаuk_UA
dc.subjectпроцесуальні діїuk_UA
dc.subjectспеціалізована експертна установаuk_UA
dc.subjectтактика проведення судових експертизuk_UA
dc.subjectтипові експертні ситуаціїuk_UA
dc.subjectтактика допиту експертаuk_UA
dc.subjectвикористання висновку експертаuk_UA
dc.subjectсудебная экспертизаuk_UA
dc.subjectсудебные экспертизыuk_UA
dc.subjectсудебный экспертuk_UA
dc.subjectкомпетенция экспертаuk_UA
dc.subjectкомпетентность экспертаuk_UA
dc.subjectсостязательность сторонuk_UA
dc.subjectуголовное производствоuk_UA
dc.subjectдостоверный вывод экспертаuk_UA
dc.subjectвывод экспертаuk_UA
dc.subjectдосудебное расследованиеuk_UA
dc.subjectпривлечение экспертаuk_UA
dc.subjectпроцессуальные действияuk_UA
dc.subjectспециализированная экспертная организацияuk_UA
dc.subjectтактика проведения судебных экспертизuk_UA
dc.subjectтипичные экспертные ситуацииuk_UA
dc.subjectтактика допроса экспертаuk_UA
dc.subjectиспользование заключения экспертаuk_UA
dc.subjectforensic examinationuk_UA
dc.subjectforensic expertuk_UA
dc.subjectexpert competenceuk_UA
dc.subjectforensic tacticsuk_UA
dc.subjectspecialized expert organizationuk_UA
dc.subjectcriminal proceedingsuk_UA
dc.subjectpre-trial investigationuk_UA
dc.titleПроведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографіяuk_UA
dc.title.alternativeмонографіяuk_UA
dc.typeBookuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Provedennia ta vykorystannia sudovykh ekspertyz u kryminalnomu provadzhenni_monohrafiia_M H Shcherbakovskyi_2015.pdf
Size:
5.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Monohrafiia
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: