Історичний аспект становлення кримінальної відповідальності за перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 43-53

Анотація

В статті розглянуто історичний шлях виникнення кримінальної відповідальності за перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Проаналізовано історичний досвід запобігання цьому злочину в різні часи.
The historical path of a criminal responsibility for abuse of authority by official person of the legal entity of private law, regardless of their legal form, is considered in the article. The historical experience of prevention of this crime at different times is analyzed.
В статье рассмотрен исторический путь возникновения уголовной ответственности за превышение полномочий служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы. Проанализирован исторический опыт предотвращения этого преступления в разные времена.

Опис

Володавська, О. С. Історичний аспект становлення кримінальної відповідальності за перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми / О. С. Володавська // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 43-53.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, кримінальна відповідальність, уголовная ответственность, корупція, службова особа, корупційне правопорушення, перевищення повноважень, службова особа юридичної особи приватного права, corruption, official person, corruption offense, abuse of authority, official of the legal entity of private law, коррупция, служебное лицо, коррупционное правонарушение, превышение полномочий, должностное лицо юридического лица частного права

Бібліографічний опис