Соціально-правова обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 186-193

Анотація

У статті розглядаються окремі проблеми кримінально-правової охорони законної професійної діяльності журналістів. Проведено аналіз правових та соціальних передумов встановлення кримінальної відповідальності за перешкоджання представникам ЗМІ.
The paper deals with some problems of criminal law protection of legal journalistic activities. The legal and social prerequisites for establishing criminal liability for obstructing the media are analyzed.
В статье рассматриваются отдельные проблемы уголовно-правовой охраны законной профессиональной деятельности журналистов. Проведен анализ правовых и социальных предпосылок установления уголовной ответственности за воспрепятствование представителям СМИ.

Опис

Безпала, Я. С. Соціально-правова обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів / Я. С. Безпала // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 186-193.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальна відповідальність, засоби масової інформації, перешкоджання професійної діяльності журналістів, перешкоджання професійної діяльності, criminal responsibility, obstruction, journalist, mass media, уголовная ответственность, средства массовой информации, воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов, журналісти, журналисты

Бібліографічний опис