Протидія розслідуванню злочинів проти правосуддя: структура та сучасні криміналістичні засоби подолання

dc.contributor.authorКниженко, С. О.
dc.contributor.authorKnyzhenko, S. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256
dc.date.accessioned2022-10-15T18:33:55Z
dc.date.available2022-10-15T18:33:55Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionКниженко, С. О. Протидія розслідуванню злочинів проти правосуддя: структура та сучасні криміналістичні засоби подолання / Світлана Олександрівна Книженко // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 99-101.uk_UA
dc.description.abstractЗазначено, що способи нейтралізації протидії розслідуванню злочинів проти правосуддя мають низку специфічних особливостей, які залежать від характеристики суб’єктів протидії, мотиву їх поведінки, обстановки та способів протидії. Слідчий повинен ретельно планувати свою діяльність з огляду на можливу протидію й обирати правильну стратегію та тактику розслідування.uk_UA
dc.description.abstractIt is noted that the methods of neutralizing counteraction to the investigation of crimes against justice have a number of specific features that depend on the characteristics of the subjects of counteraction, the motive for their behavior, the situation and methods of counteraction. The investigator must carefully plan his activities in view of possible opposition and choose the right strategy and tactics of the investigation.uk_UA
dc.description.abstractОтмечено, что способы нейтрализации противодействия расследованию преступлений против правосудия обладают рядом специфических особенностей, зависящих от характеристики субъектов противодействия, мотива их поведения, обстановки и способов противодействия. Следователь должен тщательно планировать свою деятельность с учетом возможного противодействия и выбирать правильную стратегию и тактику расследования.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14367
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherСучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 99-101uk_UA
dc.subjectКриміналістика. Criminalistics. Криминалистикаuk_UA
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикацииuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectпротидія розслідуванню злочинівuk_UA
dc.subjectopposition to the investigation of crimesuk_UA
dc.subjectпротиводействие расследованию преступленийuk_UA
dc.subjectзлочини проти правосуддяuk_UA
dc.subjectcrimes against justiceuk_UA
dc.subjectпреступления против правосудияuk_UA
dc.subjectсуб'єкти протидії розслідуваннюuk_UA
dc.subjectsubjects of opposition to the investigationuk_UA
dc.subjectсубъекты противодействия расследованиюuk_UA
dc.subjectзасоби подолання протидії розслідуваннюuk_UA
dc.subjectmeans of overcoming opposition to the investigationuk_UA
dc.subjectсредства преодоления противодействия расследованиюuk_UA
dc.titleПротидія розслідуванню злочинів проти правосуддя: структура та сучасні криміналістичні засоби подоланняuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Protydiia rozsliduvanniu_Knyzhenko_2017.pdf
Розмір:
130.45 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Tezy dopovidi
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: