Класифікація форм адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 57-61

Анотація

Проаналізовано низку наукових підходів щодо визначення поняття та особливостей форм адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ України. Досліджено їх правову природу, висловлено авторські погляди щодо їх класифікації.
Scientific approaches for the definition and features of the forms of the administrative and jurisdiction activity of internal affairs bodies of Ukraine are analyzed. Their legal nature is researched, the author’s points of view on their classification are given.
Проанализирован ряд научных подходов относительно определения понятия и особенностей форм административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел Украины. Исследована их правовая природа, изложены авторские взгляды относительно их классификации.

Опис

Іванова, Л. Ю. Класифікація форм адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ / Л. Ю. Іванова // Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 57-61.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, адміністративно-юрисдикційна діяльність, административно-юрисдикционная деятельность, administrative and jurisdictional activity, поняття, понятие, concept, класифікація, классификация, classification

Бібліографічний опис