Право на освіту: особливості міжнародно-правового регулювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 341-344.
Abstract
Автором зроблено висновок, що культурні права людини є важливою складовою системи прав людини. Вони покликані формувати моральність, стандарти поведінки, які утверджують гідність особи, згуртованість суспільства. Право на освіту широко представлене на міжнародному, регіональному та національному рівнях демократичних держав. Міжнародні стандарти приділяють увагу не тільки праву на освіту людини, але й містять положення про право на освіту окремих категорій осіб, серед яких діти, інваліди та інші категорії осіб.
The author concluded that cultural human rights are an important component of the human rights system. They are called upon to form morality, standards of behavior that affirm the dignity of the individual, the cohesion of society. The right to education is widely granted at the international, regional and national levels of democratic states. International standards pay attention not only to the right to education of a person, but contain provisions on the right to education of certain categories of people, including children, the disabled and other categories of people.
Автор сделал вывод, что культурные права человека являются важной составляющей системы прав человека. Они призваны формировать нравственность, стандарты поведения, утверждающие достоинство личности, сплоченность общества. Право на образование широко предоставлено на международном, региональном и национальном уровнях демократических государств. Международные стандарты уделяют внимание не только праву на образование человека, но содержат положения о праве на образование отдельных категорий лиц, среди которых дети, инвалиды и другие категории лиц.
Description
Панкратова, В. О. Право на освіту: особливості міжнародно-правового регулювання / В. О. Панкратова // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 341-344.
Keywords
Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, культурні права, культурные права, cultural rights, право на освіту, право на образование, right to education, особливості міжнародно-правового регулювання права на освіту, особенности международно-правового регулирования права на образование, features of international legal regulation of the right to education, право на творчість, право на творчество, right to creativity, захист інтелектуальної власності громадян, защита интеллектуальной собственности граждан, protection of intellectual property of citizens, Теорія держави і права. The theory of state and law. Теория государства и права, права людини, права человека, human rights
Citation