Норма про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту: історико-правовий аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 71-76.

Анотація

У статті досліджено історію виникнення та розвитку проблеми абортів, а також особливості кримінальної відповідальності та кваліфікації за незаконне проведення абортів в деяких країнах. Детально проведено аналіз законодавства Української РСР щодо абортів.
The article a study of the history and development of the abortion issue, and especially the criminal responsibility and qualifications for illegal abortion in some countries. Conducted a detailed analysis of the law on abortion Ukrainian SSR.
В статье проведено исследование истории возникновения и развития проблемы абортов, а также особенности уголовной ответственности и квалификации за незаконное проведение аборта в некоторых странах. Детально проведен анализ законодательства Украинской ССР относительно абортов.

Опис

Черевко, К. О. Норма про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту: історико-правовий аналіз / К. О. Черевко // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 71-76.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, аборт, законодавство, незаконний аборт, Історія. History. История, кримінальна відповідальність, abortion, illegal abortion, genesis of the law, criminal liability for abortion, незаконный аборт, уголовная ответственность

Бібліографічний опис