Окремі аспекти зміни прокурором підслідності в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 356-360

Анотація

Розкрито окремі аспекти зміни прокурором підслідності під час кримінального провадження в умовах воєнного стану.
Certain aspects of the prosecutor's change of jurisdiction during criminal proceedings under martial law are revealed.
Раскрыты отдельные аспекты смены прокурором подследственности во время уголовного производства в условиях военного положения.

Опис

Романюк, В. В. Окремі аспекти зміни прокурором підслідності в умовах воєнного стану / Віталій Володимирович Романюк // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1. – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 356-360.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, уголовное производство, criminal proceedings, умови воєнного стану, воєнний стан, прокурор, підслідність, зміна підслідності, условия военного положения, военное положение, изменение подследственности, criminal proceedings under martial law, martial law, prosecutor, change of responsibility

Бібліографічний опис